Oleh : Muhammad Irwan H. Husain A.Gani

Wura Puasa Na-waura lao Dula
Cepekai wontuna wura syawal
Wura Di-katuu Kai Sambea Aruraja To’i
Makampuli karawi Puasa sawura mantuma

Aruraja Toi Waura Wontu Ra-Mbonci
Samenana Dou Nawancuku Neo Aden
Matua-matoi  Masiwe – mamone Dihi Aden
Bawaura Kanggori Kalampa Puasa

Eli Dou Ma-takabi macaru Kalio
Cua Cambe Ulu Kento Ma-kasengge Kere
Mbaru Mbere Londo Ndaina Oi Mada
Basamonto Pahu Dou Matua Di-dana Ra-rasa

Nee Adeku Eda Ina Ama Labo Cina Ra-Angi
Dipohu Labo Nu-rima Cua Raho Kangampu Angi
Warasi Iu-ta Ka-rawi Man-cara Kancaru
Tandakai Douma Cua Cau Ra-Meci Angi

Palahampa Ba-nia Ra-neempa
Hompaba Pehe Watiloata Ka-pahu
Ra-kahampa Ba-virus Mangara Corona
Ma-kanta  Ruku Ra-Riko Di-hidi Mandiha

Nee Lao Dula Ese Dana Ra-rasa
Pala Watiloata Turu Lampa Ra-Loja
Badahuna Kasusa Sarusa Saikina Dou
Mawara Esa Dana Ra-rasa Ndai

Sambea Aru Raja Toi Di-mbaana Ake
Sambea Sama Weki Ma-wara Di-Uma
Ta-batu Kade’eku Nggahi Dou Ma-loa
Ta-tere  Sandaka Loaku Da-hina Ba-virus Corona

Nae Kaalembo Ade Di-samena Ndai
Neeta Lao Ndua Ra-mbei Arujiki Ra-raka
Hampa Ba-nia Aura Di-kanee Karawi
Watiloa Di-kapahu Ba-ncoki Di-pehe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *